Reglement

Reglement Jong Brasschaat Schrijft

schrijfwedstrijd voor 16- tot 21-jarigen

Algemeen
 1. De schrijfwedstrijd wordt georganiseerd door Davidsfonds Brasschaat en Standaard Boekhandel Brasschaat met steun van de gemeente Brasschaat en loopt van 1 november 2016 tot 4 maart 2017 voor middernacht.
 2. Inzendingen moeten voldoen aan alle voorwaarden hieronder beschreven.   
 3. Het ingezonden werk mag niet eerder gepubliceerd zijn of hebben meegedaan aan een andere schrijfwedstrijd.   
 4. Het verhaal dient op eigen naam ingezonden te worden.   Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Brasschaat of naar een Brasschaatse school te gaan.  Deelnemers dienen 16 jaar te worden in 2017 en niet ouder te zijn dan 21 jaar in 2017.
 5. Je verhaal dient ingestuurd te worden in ‘word’ naar jongbrasschaatschrijft@davidsfondsbrasschaat.be  Binnen 7 dagen krijg je een bevestiging van ontvangst van je verhaal. Over de uitslag zal niet worden gecorrespondeerd.
 6. In de begeleidende mail zet je duidelijk je volledige naam, adres, geboortedatum en school waar je les volgt met klas (of richting binnen hoger onderwijs). In de tekst zelf mag geen enkele verwijzing naar identiteitsgegevens staan zodat deze anoniem door de jury kan gelezen worden.
 7. Bestuursleden of rechtstreekse verwanten van Davidsfonds Brasschaat of medewerkers van Standaard Boekhandel zijn uitgesloten van deelname aan de wedstijd.
Het verhaal: vorm
 1. Het verhaal dient maximum 2000 woorden te bevatten.
 2. Het betreft een verhaal met een originele titel.   
 3. Het verhaal wordt aangeleverd in word en in lettertype Times New Roman grootte 12 met regelafstand 1,5.
 4. Het gebruik van illustraties en gekleurde tekst is niet toegestaan.
Het verhaal: inhoud
 1. Het verhaal is geschreven in de Nederlandse taal.
 2. Het verhaal is bedoeld voor een breed publiek.
 3. Het verhaal mag niet gebaseerd zijn op een aflevering van een bekende serie/film en moet origineel werk zijn van de deelnemer.
De jury
 1. De jury beoordeelt het verhaal zonder kennis van identiteit van de auteur.   Er wordt tussen 5 maart en 1 april 2017 een shortlist samengesteld door de jury.   Deze teksten worden op de website www.davidsfondsbrasschaat.be geplaatst.   Een publieksjury kan in de periode vanaf 3 april tot 18 april 2017 een stem uitbrengen via de website.
 2. De jury beoordeelt de verhalen op volgende basis:
  1. schrijfvaardigheid en schrijfstijl
  2. opbouw en structuur van het verhaal
  3. originaliteit van het verhaal.   Creativiteit wordt sterk aangemoedigd.
 3. Nadat een shortlist werd samengesteld zal de jury de 3 winnaars kiezen.   Al de auteurs van de shortlist worden uitgenodigd om op de prijsuitreiking aanwezig te zijn die zal plaatsvinden op vrijdag 21 april 2017 om 20 uur in Ons Middelheem.
Het prijzenpakket:
 1. 1e prijs: Mac BookAir – een schrijfcursus – boekenpakket
 2. 2e prijs schrijfcursus – boekenpakket
 3. 3e prijs schrijfcursus – boekenpakket
Publieksprijs : schrijfcursus – boekenpakket

    Alle winnaars krijgen bovendien een aankoopbon van de Brasschaatse winkeliers.

Alle winnaars mogen ook mee naar het Yallfest op zondag 23 april 2017 in Aalsmeer in Nederland. Die dag kan je workshops volgen en YA-adult auteurs live ontmoeten.

De schrijfcursus vindt plaats op donderdagavond 27/4/2017 – 4/5/2017 – 11/5/2017 en 18/5/2017

Aan de slag…

Hoe schrijf je een goed kortverhaal?

Een kortverhaal heeft een duidelijk begin en een verrassend einde.  Daartussen wordt een spanning opgebouwd, methodisch vanuit een heel precieze plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  

Gezien de beperkte ruimte begint het kortverhaal meestal midden in de handeling en stelt één personage en één gebeurtenis centraal die licht werpt op het karakter of leven van die figuur.  

In een verhaal zijn er tegenstanders en medestanders.  Er is sprake van conflict waarbij personages onderhevig zijn aan diverse emoties.

De situering in ruimte en tijd, de karakterevolutie, subthema’s en nevenverhalen zijn tot het functioneel noodzakelijke beperkt.

Verbeeldingskracht is een noodzaak.  Procédés als dialoog, droom, flashback, close-up, vermenging van tijdniveaus e.a… en een sober suggestief taalgebruik dragen bij tot de maximale densiteit van betekenis.

Een kortverhaal is geloofwaardig, authentiek en herkenbaar.  Het is geen opgeblazen anekdote, geen gestileerde vakantie- of jeugdherinnering, geen sentimentele dagboekbelijdenis.

Een goed verhaal is niet helemaal dichtgetimmerd, maar laat ruimte voor een lezer om het een en ander in te vullen.

Een heel goede definitie over de essentie van het kortverhaal vind je bij John Leeman in zijn bespreking van Ann Beattie’s verhalenbundel The New Yorker Stories. John Lehman schrijft:

Een roman (…) is een complete wereld op zichzelf. Een kort verhaal is meer als een schijnwerper die op een mensenmassa is gericht. We zien wat er is, maar weten ook dat er dingen rechts en links van de schijnwerper zijn die we niet direct kunnen zien. Dat zijn de gebeurtenissen die de personages van het korte verhaal overkwamen voordat het begon, of die ze overkomen nadat de woorden op de bladzijde zijn opgehouden.’