Kritisch denken en menselijke irrationaliteit lezing door Maarten Boudry

Menselijke irrationaliteit is een boeiend onderwerp: waarom geloven we in het schier ongelooflijke? Welke zijn de valkuilen van ons brein? Waarom zijn met name intelligente en hoogopgeleide mensen vatbaar voor waanbeelden? Samen met Johan Braeckman schreef Maarten Boudry het boek De ongelovige Thomas heeft een punt (2011), een handleiding tot kritisch denken waarbij we de apostel Thomas als gids gebruiken door het achterland van wetenschap. Deze sceptische Thomas uit het evangelie van Johannes, die eerst wilde zien en onderzoeken vooraleer te geloven, is voor Maarten Boudry een zielsverwant. Zijn nieuwe boek Illusies voor gevorderden (2015) sluit aan op die onderzoekingen, maar bespreekt een belangrijke kwestie die in zijn onderzoek tot dusver op de achtergrond bleef. Is de waarheid altijd waardevol? Is het wel verstandig om illusies te doorprikken en irrationaliteit te bestrijden? Kan de waarheid kwetsen en verontrusten?

Al deze vragen zijn het onderwerp voor deze niet te missen lezing.

‘Maarten Boudry (Moorslede, 15 augustus 1984) is een Vlaams filosoof en scepticus. Nadat hij in 2006 in Gent cum laude afstudeerde, was hij van 2006 tot begin 2018 actief als wetenschappelijk onderzoeker en docerend lid van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap aan de Universiteit Gent en schreef artikelen in diverse wetenschappelijke tijdschriften.  Maarten Boudry is vooral bekend om zijn scepticisme en kritische houding tegenover pseudowetenschap. Als wetenschapsfilosoof richt hij zich met name op de studie van de pseudowetenschap in al haar vormen en voorkomens. Hij bestudeert de feilbaarheid van het menselijk redeneervermogen die aan de basis zou liggen van pseudowetenschap en irrationaliteit.  

Reserveer
Prijs: VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 – <25 jaar € 4.

Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang

Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat