Toast Literair: Het leven en de werken van Hugo Claus (1929-2008) lezing door Kevin Absillis.

ontbijt en daarna lezing door Kevin Absillis

met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren

Hugo Claus werd in 1929 in Brugge geboren. Zijn vader was drukker. Zijn moeder kwam uit een familie van West-Vlaamse boeren. Al vroeg verdween de kleine Hugo in een nonnenpensionaat. Tijdens de oorlog volgde hij Grieks-Latijnse humaniora in Kortrijk.

Hugo Claus zal altijd het voorwerp van zowel verering als verguizing blijven. Naar het einde toe nam de verguizing af en waren er zelfs sporen van een milde idolatrie. Er was geen Vlaamser schrijver dan Hugo Claus, geen groter minnaar van de Nederlandse taal en haar Vlaamse varianten, maar ook geen schrijver die zijn vinger op zovele Vlaamse wonden heeft gelegd. Hij was een zelfbewuste artiest en vakman, die als een rechtgeaard “commerçant” boter bij de vis eiste voor zijn “goede marchandise”.

We laten Kevin Absillis aan het woord over deze schrijver, schilder en tekenaar.

Kevin Absillis (1980) is als docent moderne Nederlandse letterkunde en algemene literatuurwetenschap verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Zijn voornaamste onderzoeksthema’s zijn literatuur & Vlaamse natievorming, uitgeverijgeschiedenis, taalideologie en utopisme. Hij is eveneens beheerder van het aan de Universiteit Antwerpen verbonden Studie- en documentatiecentrum Hugo Claus.

Reserveer
Prijs: € 15 voor leden Davidsfonds ,  € 20 voor niet-leden, all-inabonnementen komen binnen hun abonnement naar deze activiteit!
Plaats: Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
Reserveren: www.davidsfondsbrasschaat.be of Willy Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,

activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be