Home

Welkom bij Davidsfonds Brasschaat!

Davidsfonds brengt volwassenen en jongeren bij elkaar die houden van cultuur. Samen beleven we taal, geschiedenis, erfgoed, kunst en cultuur. Samengevat: Davidsfonds brengt cultuur naar mensen en zet mensen aan tot cultuur.

In 1928 werd in Brasschaat een Davidsfonds afdeling gesticht. Meer weetjes hierover kan je nalezen onder ‘Historiek’.

Vandaag telt onze afdeling meer dan 300 leden. Samen met heel wat vrijwilligers organiseert het bestuursteam enthousiast van september tot augustus heel wat lezingen, activiteiten en uitstappen. Die vind je terug in onze rubriek ‘Activiteiten’.

We nodigen sprekers uit voor lezingen over historische onderwerpen, actualiteit, wetenschap en andere. Boeiend voor jong en oud. We organiseren ook bezoeken aan musea, speciale gebouwen en tentoonstellingen. Sinds 2016 is er ook onze jaarlijkse meerdaagse reis. We verkennen in leuk gezelschap samen een streek in één van onze buurlanden.

Daarnaast geniet Davidsfonds Academie nog steeds veel belangstelling voor wie dat tikkeltje meer wil, in de vorm van korte cursussen.

Weet je ……

… dat we dit jaar 5.500 euro geschonken hebben aan goede doelen projecten:

  • aan De Landgenoten 1000 euro
  • de opbrengst van de lezing van Ludo Abicht voor de Palestijnse oorlogslachtoffers = 3000 dollar
  • 1500 euro aan de Sociale Kruidenier Brasschaat Kabas

… dat door het nieuwe lidmaatschap we 75 nieuwe leden hebben ingeschreven.

… dat we al veel leuke reacties gekregen hebben voor de dag van de Vrijwilliger

… dat we onze lezingen nog steeds opnemen. Als je niet aanwezig kan zijn of indien je liever een lezing thuis bekijkt dan kan dat. Het gaat wel om uitgesteld kijken. Stuur een mail naar activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be en we bezorgen je de juiste link. De kostprijs is €6. Je vijf beurtenkaart gebruik je alleen voor de live lezingen.  Beleef je de lezingen nog graag een tweede keer, stuur ons dan ook een mailtje (dit is gratis). Dat we met deze opnames al veel mensen blij gemaakt hebben die door omstandigheden de lezing niet hebben kunnen volgen.  Als je ziek bent of in het buitenland bent, sturen we je graag de lezingen door.

… dat we al onze activiteiten ook aankondigen op facebook, Uit in Vlaanderen en op de activiteitenkalender van Davidsfonds nationaal. Wil je ons berichten volgen maak van Davidsfonds Brasschaat één van jouw vrienden..

Op het ritme van het jaar

Rituelen en tradities: ze verrijken ons leven, maar komen en gaan

Als er iets is wat mensen verbindt, dan is het wel een gemeenschappelijke identiteit. Rituelen en tradities maken daar onderdeel van uit. We zitten nu volop in het feestenseizoen. Be­ginnend met nieuwkomer Halloween en eindigend met het eeuwenoude feest van Driekoningen geven tradities en rituelen de donkerste maanden van het jaar kleur.

Die jaarlijkse evenementen met hun herkenbaarheid betekenen enige stabiliteit en zekerheid in ons leven. Ze brengen mensen bij elkaar en werken verbindend.

Maar sinds enkele jaren voelen we ons vaak onbehaaglijk wanneer onze winterrituelen kritisch in vraag gesteld worden. Het lijkt alsof onze traditionele feesten aangevallen wor­den en door vreemde invloeden inge­haald. De kerstboom wordt gebannen door ecologisten. Zwarte Piet vervaagt tot een roetpiet. Eeuwenoude tradities zijn toch geen dingen die je zomaar snel eventjes kunt vervangen door wat anders? Het lijkt wel alsof onze winterse rituelentijd steeds meer het toneel wordt van een rituelenstrijd.

Tradities komen altijd vanuit een stukje van onze geschiedenis en zijn ooit gestart in hun eigen culturele achtergrond. Ze zijn soms niet zo oud als we wel zouden denken. Bovendien evolueert de mensheid en hoe we terugkijken op haar verleden voortdurend.

Neem bijvoorbeeld Kerstmis. Het kerstfeest zoals we het nu kennen hebben we te danken aan de 19e-eeuwse auteur Charles Dickens. “Met zijn wereldberoemde boek ‘A Christmas Carol” zette hij de toon voor wat wereldwijd Kerstmis zou worden. Hij raapte verschillende gebruiken van diverse Engelse regio’s samen en mixte die tot het kerstfeest dat we nu kennen. Vroeger waren auteurs wat de televisie vandaag is: ze nationaliseerden regionale gebruiken, die mensen vervolgens imiteerden tot ze deel werden van hun eigen cultuur. Voor zijn tijd was Kerst gewoon een nachtmis, niet meer en niet minder.” Vandaag ontsnapt Kerstmis bovendien nog nauwelijks aan zijn commercieel tintje, erin gebracht door Santa Claus, geïnspireerd door de Coca-Colareclame in de Verenigde Staten. Hoe gaan we daarmee om?

In plaats van ons voor de zoveelste keer te laten polari­seren en ons door de discussies te laten ver­lammen in een stugge houding, lijkt het waardevoller om van onze ‘rituelenstrijd’ een boeiende tijd te ma­ken. Rituelen behouden maar ze ook kennen, de geschiedenis eren maar ook geïnteresseerd zijn in hoe die verliep, zijn hier sleutelelementen. Deze tijd lijkt onzeker en geeft soms een gevoel van ‘onbehagen’. Maar ook dat is van alle tijden. Feesten is een beetje ont­snappen aan alle moeilijkheden van het leven. Tussen de feestelijke momenten door kunnen we ervoor kiezen ons uitgedaagd en uitgenodigd te voelen om opnieuw een eerlijke en rijkere verhouding met onze rituelen te laten ontstaan. Ieders oprechte poging daartoe vormt een bijdrage. Dan kunnen rituelen ons leven blijven verrijken. Ook dit jaar weer, op weg naar het licht van Kerst.

We wensen je en allen die je dierbaar zijn een heel gelukkig 2024.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u deze site blijft gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.