Welkom bij Davidsfonds Brasschaat!

Davidsfonds brengt volwassenen en jongeren bij elkaar die houden van cultuur. Samen beleven we taal, geschiedenis, erfgoed, kunst en cultuur. Samengevat: Davidsfonds brengt cultuur naar mensen en zet mensen aan tot cultuur.

In 1928 werd in Brasschaat een Davidsfonds afdeling gesticht. Meer weetjes hierover kan je nalezen onder ‘Historiek’.

Vandaag telt onze afdeling ongeveer 350 leden. Samen met heel wat vrijwilligers organiseert het bestuursteam enthousiast van september tot augustus heel wat lezingen, activiteiten en uitstappen. Die vind je terug in onze rubriek ‘Activiteiten’.

We nodigen sprekers uit voor lezingen over historische onderwerpen, actualiteit, wetenschap en andere. Boeiend voor jong en oud. We organiseren ook bezoeken aan musea, speciale gebouwen en tentoonstellingen. Sinds 2016 is er ook onze jaarlijkse meerdaagse reis. We verkennen in leuk gezelschap samen een streek in één van onze buurlanden.

Daarnaast geniet Davidsfonds Academie nog steeds veel belangstelling voor wie dat tikkeltje meer wil, in de vorm van korte cursussen.

Weet je ……

… al dat Annemie Jasperse sinds maart 2021 deel uitmaakt van het Nationaal Bestuur Davidsfonds Leuven. Het is een grote pluim voor onze afdeling dat ze gevraagd werd dit te doen. Annemie vindt “verdieping en een kritische kijk op geschiedenis, politieke thema’s, actualiteit, kunst en muziek en andere culturen heel belangrijk.” Ze is ervan overtuigd dat “cultuur mensen samenbrengt, zorgt voor verbinding en  inspireert tot goede gesprekken.” Tenslotte vindt Annemie dat “iedere vrijwilliger, die zijn of haar uniek talent inbrengt in onze vereniging, kan bijdragen aan onze werking. En dat is mooi.

Op het ritme van het jaar

We nemen je graag mee doorheen het jaar op het ritme van de seizoenen. Een foto, een tekst, een weetje om je te doen mijmeren en wegdromen…

Vakantie!

Het woord vakantie komt van het Latijnse vacantio: ‘vrijstelling’

Reizen hebben mensen altijd gedaan. Het oude Egypte was een ‘toeristische’ trekpleister. De Romeinen trokken graag naar badplaatsen om tot rust te komen. Vanaf de 16e eeuw maakte ook de Europese adel en de gegoede burgerij vakantiereizen. De Grand Tour van adellijke kinderen doorheen  Frankrijk, Italië en Duitsland, bedoeld als culturele en persoonlijke vorming, leidde vooral langs monumenten uit de klassieke oudheid. Het woord ‘tourist’ (iemand die een Grand Tour maakte) verbasterde uiteindelijk tot ‘toerist’.

Vanaf  1830 werd de (zomer)vakantie  ingevoerd.  Drie motieven daarvoor  waren:  rust voor onderwijzers en schoolkinderen, hitte in de zomer, roep om meer rust en recreatie door socialisten en vakbonden. De gewone burger bleef veelal thuis.

In de twintigste eeuw nam de welvaart toe. Werkgevers gaven hun werknemers onbetaalde vrije dagen. Gezinnen gingen dagjes weg. Aan het einde van de 20e eeuw was het voor het merendeel van de westerse bevolking mogelijk geworden om echte vakantiereizen te maken.

Nu gaan mensen steeds vaker en verder op vakantie. Vakantiegangers krijgen soms te maken met vakantiestress 😊, een vroeger onbekend fenomeen

Davidsfonds en COVID-19

Stap voor stap bouwt de overheid de coronamaatregelen af en verheugen wij ons op de terugkeer naar het gewone leven.

Tijdens de zomermaanden nodigen we jullie daarom uit voor enkele fietstochten, wandelingen en daguitstappen. Daarnaast is er een lezing met film over de enige olympische spelen georganiseerd in België.

Bij de start van het nieuwe werkjaar in september,  zien we elkaar weer terug voor de activiteiten in ‘Ons Middelheem’

© 2021 - Davidsfonds Brasschaat - Webdesign by Benjamin Volpe